เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 19
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 480
 • จำนวนนักเรียน 931
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 671
 • จำนวนกรรมการ 846
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,602
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,448
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 18
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 671
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4724
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.235.45.196
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:13 ตุลาคม 2559

:13 ตุลาคม 2559

:13 ตุลาคม 2559

:5 ตุลาคม 2559

:5 ตุลาคม 2559

:20 กันยายน 2559

:18 สิงหาคม 2559

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 64 4 1 69
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 38 3 4 45
3 โรงเรียนบ้านด่าน 32 5 2 41
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 32 2 1 36
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 31 3 2 38
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 24 1 1 31
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 21 3 0 28
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 17 7 3 30
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 17 2 1 23
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 13 4 0 17
11 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 13 3 1 22
12 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 13 1 3 17
13 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 11 1 2 14
14 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 11 3 3 21
15 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 10 0 1 11
16 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 10 0 1 12
17 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 5 2 1 9
18 โรงเรียนบ้านตาแท่น 4 3 1 9
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 4 1 0 5
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 69 64
92.75%
4
5.80%
1
1.45%
69
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 45 38
84.44%
3
6.67%
4
8.89%
45
3 โรงเรียนบ้านด่าน 41 32
82.05%
5
12.82%
2
5.13%
39
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 36 32
91.43%
2
5.71%
1
2.86%
35
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 38 31
86.11%
3
8.33%
2
5.56%
36
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 31 24
92.31%
1
3.85%
1
3.85%
26
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 28 21
87.50%
3
12.50%
0
0.00%
24
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 30 17
62.96%
7
25.93%
3
11.11%
27
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 23 17
85.00%
2
10.00%
1
5.00%
20
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 17 13
76.47%
4
23.53%
0
0.00%
17
11 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 22 13
76.47%
3
17.65%
1
5.88%
17
12 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 17 13
76.47%
1
5.88%
3
17.65%
17
13 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 14 11
78.57%
1
7.14%
2
14.29%
14
14 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 21 11
64.71%
3
17.65%
3
17.65%
17
15 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 11 10
90.91%
0
0.00%
1
9.09%
11
16 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 12 10
90.91%
0
0.00%
1
9.09%
11
17 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 9 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
18 โรงเรียนบ้านตาแท่น 9 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com